Mejuto Fernández

Professor

Area of Physical Chemistry
Department of Physical Chemistry

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 205

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 031
xmejuto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01103 | Química: Química (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01103 | Técnicas de Documentación para a Investigación (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01913 | Química da atmosfera (Coordinator)