Nóvoa Muñoz

Professor

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 112

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 070
edjuanca@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01923 | Contaminación de ecosistemas terrestres (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga (Coordinator)