Carballo Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Microbiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 103

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 068
carballo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01105 | Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico (Coordinator)

Máster en Nutrición

O01M139V01111 | Manipulación de Alimentos

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01401 | Microbioloxía (Coordinator)
O01G041V01604 | Hixiene alimentaria (Coordinator)

Máster en Nutrición

O01M139V01204 | Traballo Fin de Mestrado

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01402 | Microbioloxía