Rodríguez López

Senior Lecturer

Area of Microbiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 104

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 006
lalopez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01504 | Microbioloxía industrial alimentaria (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento

Máster en Nutrición

O01M139V01111 | Manipulación de Alimentos

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01927 | Xestión e conservación da auga