Aira Vieira

Senior Lecturer

Area of Zoology
Department of Ecology and Animal Biology

Contact information

Faculty of Science
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Despacho 47

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 249
aira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01305 | Zooloxía (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos (Coordinator)