Arias Estévez

Professor

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 113

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 899
mastevez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01304 | Edafoloxía

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01303 | Edafoloxía (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01115 | Fertilizantes e Fertilización (Coordinator)

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01203 | Química dos Produtos Fitosanitarios (Coordinator)
O01M142V01227 | Traballo Fin de Máster