Arias Estévez

Professor

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 113
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 899
mastevez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01115 | Fertilizantes e Fertilización (coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01923 | Contaminación de ecosistemas terrestres

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01403 | Química agrícola (coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01203 | Química dos Produtos Fitosanitarios (coordinator)