Seijo Coello

Senior Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 220

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 057
mcoello@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01101 | Bioloxía: Bioloxía (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01102 | Bioloxía: Bioloxía (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01101 | Bioloxía: Bioloxía (Coordinator)
O01G281V01924 | Hortofruticultura (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01402 | Botánica (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01404 | Botánica (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias