Pérez Lamela

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 115
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 091
conchipl@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01205 | Fisioloxía (coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01927 | Xestión e conservación da auga

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01216 | Acondicionamento Organoléptico

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:00 to 13:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias
– Wednesday: from 12:00 to 14:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias
– Friday: from 12:00 to 14:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:00 to 13:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias
– Wednesday: from 12:00 to 14:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias
– Friday: from 12:00 to 14:00, Despacho 115, Facultade de Ciencias

Research

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Extracción e análise cromatográfico de contaminantes en alimentos
  • Formación de paneis de cata e análise sensorial de alimentos
  • Tecnoloxías de procesado alimentario aplicando altas presións hidrostáticas