Pérez Lamela

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 115

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 091
conchipl@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01205 | Fisioloxía (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01927 | Xestión e conservación da auga

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01216 | Acondicionamento Organoléptico

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Extracción e análise cromatográfico de contaminantes en alimentos
  • Formación de paneis de cata e análise sensorial de alimentos
  • Tecnoloxías de procesado alimentario aplicando altas presións hidrostáticas