Fernández González

Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 212
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 076
mfgonzalez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01503 | Avaliación de impactos ambientais
O01G261V01917 | Aerobioloxía

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01503 | Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente

2nd term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01921 | Fitopatoloxía
O01G281V01928 | Xardinaría

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01201 | Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas
O01M142V01209 | Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións
O01M142V01210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica
O01M142V01227 | Traballo Fin de Máster