Figueiredo González

Distinguised Researcher

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 061
mariafigueiredo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01305 | Técnicas de preparación de mostras
O01G041V01501 | Bromatoloxía

Máster en Nutrición

O01M139V01113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01303 | Técnicas de preparación de mostras

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01106 | Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental
O01M142V01118 | Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01927 | Xestión e conservación da auga

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.