Alonso Vega

Senior Lecturer

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 112

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 070
florav@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01926 | Degradación e recuperación de solos (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01601 | Ordenación do territorio e paisaxe (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01922 | Ordenación do territorio e paisaxe (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01923 | Contaminación de ecosistemas terrestres

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 10:30 to 12:30, Despacho 112, Facultade de Ciencias

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 10:30 to 12:30, Despacho 112, Facultade de Ciencias

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.