Franco Matilla

Senior Lecturer

Area of Food Technology
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 209

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 055
inmatec@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01502 | Tecnoloxía alimentaria (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01916 | Tecnoloxía alimentaria (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01918 | Ampliación de tecnoloxía alimentaria (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados (Coordinator)