Rúa Rodríguez

Professor

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 116

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 062
mlrua@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01120 | Tecnoloxía Enzimática Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais

Máster en Nutrición

O01M139V01110 | Química e Bioquímica Alimentaria

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01404 | Química e bioquímica alimentaria (Coordinator)

Máster en Nutrición

O01M139V01204 | Traballo Fin de Mestrado

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Producción, purificación e caracterización de enzimas microbianas
  • Análise da diversidade microbiana de fontes xeotermais galegas
  • Deseño e optimización de procesos enzimáticos