Vázquez Domínguez

Xunta de Galicia A modality Postdoctoral Fellow

Area of Soil Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Science
Edificio do Campus da Auga
Laboratorio 2.7

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 781
martavazquez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01912 | Meteoroloxía
O01G261V01915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica
O01G261V01922 | Análise e calidade do aire

Research

Researching profile at UVigo

Research group

EphysLab