Pérez Guerra

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 215
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 053
nelsonpg@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01302 | Bioquímica (coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01922 | Análise e calidade do aire (coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01219 | Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas
O01M142V01227 | Traballo Fin de Máster

 

Tutorials

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 11:30 to 12:30, Despacho del profesor. Clave 002511, Facultade de Ciencias
– Friday: from 11:30 to 12:30, Despacho del profesor. Clave 002511, Facultade de Ciencias

Research

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Hixienización de pensos e silos
  • Obtención encimática de péptidos antihipertensivos a partir de soro lácteo
  • Produción de kefiranos con gránulos de kéfir en soro lácteo