Escuredo Pérez

Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 212
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 076
oescuredo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias