Escuredo Pérez

Senior Lecturer

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 212

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 076
oescuredo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01101 | Bioloxía: Bioloxía

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01701 | Auditoría y gestión ambiental
O01G261V01702 | Cambio climático

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01503 | Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente

2nd term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01927 | Mellora vexetal

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias