Pérez Rodríguez

Juan De La Cierva Research Fellow

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 106

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 059
paulaperezr@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01923 | Contaminación de ecosistemas terrestres

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01403 | Química agrícola

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01203 | Química dos Produtos Fitosanitarios
O01M142V01205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga