Rial Otero

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 114

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 897
raquelrial@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01501 | Bromatoloxía
O01G041V01505 | Toxicoloxía alimentaria

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01605 | Políticas alimentarias (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01218 | Autenticidade Alimentaria

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Food and Health omics

Research topics

  • Determinación de pesticidas en matrices agroambientais (GC-MS ou HPLC-DAD)
  • Desenvolvemento de métodos rápidos para a determinación de marcadores proteicos de autenticidade alimentaria