Martínez Suárez

Senior Lecturer

Area of Food Technology
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 217

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 080
sidonia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01701 | Ciencia e tecnoloxía da carne (Coordinator)
O01G041V01702 | Ciencia e tecnoloxía dos produtos pesqueiros (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01122 | Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos (Coordinator)

2nd term