Santos Reyes

Senior Lecturer

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 201
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 047
vsantos@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01914 | Instalacións industriais (coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química (coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01213 | Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01912 | Introdución á enxeñaría química (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 16:00 to 18:00, Despacho 201, Facultade de Ciencias
– Thursday: from 16:30 to 17:30, Despacho 201, Facultade de Ciencias

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 16:00 to 18:00, Despacho 201, Facultade de Ciencias
– Thursday: from 16:30 to 17:30, Despacho 201, Facultade de Ciencias

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.