Santos Reyes

Senior Lecturer

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 201

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 047
vsantos@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01914 | Instalacións industriais (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01213 | Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01912 | Introdución á enxeñaría química (Coordinator)