Santás Miguel

Visiting

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

vsantas@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01205 | Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga
O01M142V01210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica