Inicio

Protocolo e medidas COVID-19

Se tes síntomas compatibles coa COVID-19, tes diagnosticada a enfermidade ou estás en corentena ponte en contacto a través do correo: politecnico.covid19@uvigo.es

 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.