Exposición pública do Programa de Desenvolvemento Estratéxico do centro

Con data de hoxe permanece en exposición pública durante 15 días o Programa de Desenvolvemento Estratéxico do centro.

Programa de desenvolvemento estratéxico