Novo calendario de exames 2019/2020

Prublicado novo calendario de exames para o curso 2019/2020.