Peche dos centros da UVigo

Segundo a Instrución da Xerencia 3/2021, os centros, instalacións e dependencias da Universidade de Vigo estarán pechados do 29 ao 31 de marzo de 2021, ambos incluídos.