Composición

Decano

 • Gil Garrote Velasco

Coordinadora de calidade

 • Sidonia Martínez Suárez

Coordinación das titulacións

 • Sidonia Martínez Suárez
  Grao en CyTAA
 • Juan Carlos Nóvoa Muñoz
  Grao en Enx. Agraria
 • Elena Martínez Carballo
  Grao en CC Ambientais
 • Fco. Javier Rodríguez Rajo
  Máster en CyTAA
 • Lucas C. González Matías
  Máster en Nutrición

Coordinadora de Prácticas

 • Raquel Rial Otero

Enlace de Igualdade

 • Julia Carballo Rodríguez

Representante do profesorado

 • Pedro A. Araujo Nespereira

Representante do alumnado

 • Antía Gómez Armesto

Representante do PAS

 • Alicia González Nóvoa

Representante dos egresados/as

 • Rubén Garrido Rivero

Representante da sociedade

 • Francisco Muñoz González

 

Actas