Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 16/03/2023
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 20/01/2022
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Ciencias Ambientais 2020-21
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 2020-21
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Enxeñería Agraria 2020-21
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Máster en Nutrición 2020-21
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 2020-21

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e obxectivos de calidade 04/11/2020
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción e captación do centro 23/01/2018
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 07/04/2021
R1 DO-0301 P1 Plan operativo de información pública 27/01/2015

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do sistema pola dirección
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015