Gullón Estévez

Investigador/a Ramón y Cajal

Área de Enxeñaría Química
Departamento de Enxeñaría Química

Información de contacto

Facultade de Ciencias

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
bgullon@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01505 | Enerxía e sostibilidade enerxética

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01116 | Operacións de Separación Avanzadas

2º cuadrimestre

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

O01G041V01402 | Xestión de residuos

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01401 | Xestión de residuos

Grao en Enxeñaría Agraria

O01G281V01405 | Xestión de residuos

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01206 | Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles