Arenas Lago

Investigador/a Juan De La Cierva

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio politécnico
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

darenas@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01302 | Bioclimatoloxía
O01G261V01304 | Edafoloxía

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta
O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2º cuadrimestre