Meno Fariñas

Contratado/a FPU

Área de Botánica
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
laura.meno@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Agraria

O01G281V01924 | Hortofruticultura

2º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01404 | Botánica

Grao en Enxeñaría Agraria

O01G281V01402 | Botánica