Rivas Siota

Investigador/a Ramón y Cajal

Área de Enxeñaría Química
Departamento de Enxeñaría Química

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 075
sandrarivas@uvigo.es

Breve CV

As investigacións de Sandra Rivas céntranse na biorrefinaría, coa optimización de procesos para o fraccionamento dos compoñentes principais da biomasa e o seu aproveitamento individualizado. Deste xeito, obtéñense produtos de valor engadido con propiedades prebióticas e antioxidantes de interese para as industrias alimentaria e farmacéutica. Tamén investiga a obtención de builiding blocks como precursores doutros con interese industrial a partir da biomasa, que se postulan como unha alternativa sostible aos recursos non renovables.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01502 | Enxeñaría ambiental

Grao en Enxeñaría Agraria

O01G281V01914 | Instalacións industriais

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

Enxeñería Química