Santás Miguel

Contratado/a predoutoral Xunta

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

vsantas@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Agraria

O01G281V01403 | Química agrícola