Xornada semipresencial Biomasa e desenvolvemento sostible