Equipo decanal

Gil Garrote Velasco
Decano

Sidonia Martínez Suárez
Vicedecana de Calidade

Elena Martínez Carballo
Vicedecana de Estudantado e Promoción Externa

 

Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Vicedecano de Organización Académica

María José Pérez Álvarez
Secretaria da facultade

 

Órganos colexiados

 

Comisións delegadas

 

Decanato

Edificio Politécnico
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 063
sdefco@uvigo.es