Consonte ao artigo 66 do Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo (aprobado polo Claustro Universitario o 15 de outubro de 2019 e modificado nas sesións de 16 de outubro de 2020, 29 de outubro e 17 de decembro de 2021) e autorizada polo reitor, a decana en funcións convoca as eleccións de acordo co seguinte calendario:

 

Calendario electoral

Proceso Data
Convocatoria de eleccións 26 de setembro de 2023
Constitución da Xunta Electoral 27 de setembro de 2023
Exposición do censo provisional 28 de setembro de 2023
Reclamación ao censo provisional 29 de setembro ao 2 de outubro de 2023
Exposición do censo definitivo 9 de outubro de 2023
Presentación de candidaturas 10 a 13 de outubro de 2023
Proclamación provisional de candidaturas 16 de outubro de 2023
Reclamación á proclamación provisional de candidatos 17 a 19 de outubro de 2023
Proclamación definitiva de candidatos 20 de outubro de 2023
Votacións I 27 de outubro de 2023, Salón de Actos Marie Curie, Edificio Politécnico, 11.00 h
Votacións II (Se fose necesario) 27 de outubro de 2023, Salón de Actos Marie Curie, Edificio Politécnico, 13.00 h

Toda a documentación será publicada no taboleiro electoral da facultade.