Secretaría do decanato

Nome Cargo Teléfono Email
Mª del Pilar Paula Cima Xefa de negociado 988 387 063

 

Área Académica

Área de estudos de grao (FCOU, ESEI & AERO)

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Fernández Contreras Xefa de área 988 387 004
Isabel Freire Corbal Xefa de negociado 988 387 003
Montserrat Carrera González Posto base 988 387 003

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
Elsa López Jorge Xefa de área 988 368 803
Milagros Álvarez Souto Xefa de negociado 988 368 910
Ana López Vázquez Posto base 988 368 909

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Elda Martiñá Pérez Xefa de área 988 387 104
Rosa Guerra Gómez Xefa de negociado 988 387 038
Alicia González Novoa Xefa de negociado 988 387 038

 

Persoal Técnico de Laboratorio

Nome Cargo Teléfono Email
Alda Alonso Rodríguez T.E. Análise dos alimentos 988 387 085
Miguel Angel García Barros T.E. Laboratorio de Química 988 387 083
Ramón Mª Meijón Padín T.E. Laboratorio de Física 988 387 218

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
José Manuel García Eirín Técnico Especialista 988 387 000
Antonio Quintas Fernández Auxiliar Técnico 988 387 000
Carlos Romero Casal Auxiliar Técnico 988 387 000

Quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
María Aurora González González Auxiliar Técnico 988 387 000
José Reinaldo Otero García Auxiliar Técnico 988 387 000

 

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
Responsable de AA.EE. Xefa de negociado 988 387 106

 

Administración do campus de Ourense

Nome Cargo Teléfono Email
Pilar Joga Lasala Administradora 988 387 257