A plantilla docente da Facultade de Ciencias está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculada a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 14 4 18 25.71%
CEU 0 0 0 0%
PTU 13 26 39 55.71%
PCD 3 2 5 7.15%
ID 0 1 1 1.43%
IRC 1 4 5 7.14%
PXGA 0 2 2 2.86%
Outros 0 0 0 0%
TOTAL 31 39 70 100%