2024

Jornadas “3rd Iberian Congress Advances on SPH
23/01/2024 | Programa | Salón de Grados de la FCOu

Congreso “I Congreso de Ecoloxía”
12/01/2024 | Programa | Entrada de la FCOu

 

2023

Jornadas “I Xornadas Filosofía+Ciencia”
15/12/2023 | Programa | Salón de Actos Marie Curie de la FCOu

Congreso “Valorización de subprodutos da industria agroalimentaria mediante procesos innovadores: o reto dun futuro sostible”
02/03/2023 | Programa | Salón de Grados de la FCOu

 

2019

Congreso “I Congreso Ibérico de Compostos Fenólicos”
02/03/2023 | Programa | Salón de Grados de la FCOu

 

2018

Conferencia “Experiencias profesionais dos titulados na Facultade de Ciencias”
11/04/2018 | Programa | Salón de Grados de la FCOu

Conferencia ‘A linguaxe das nubes’
22/02/2018 | Programa | Salón de Grados de la FCOu

Jornadas “I Xornada de Divulgación en Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas”
16/02/2018 | Programa | Entrada del edificio y Salón de Actos de la FCOu

 

2017

Jornadas “Xornada de concienciación sobre o uso dos antibióticos”
30/11/2017 | Programa | Salón de Actos de la FCOu

Jornadas “Xornadas de Seguridade Alimentaria 2017”
22/11/2017 | Programa | Salón de Grados de la FCOu