Parajó Liñares, Juan Carlos

Parajó Liñares

Catedrático/a de universidade

Área de Enxeñaría Química
Departamento de Enxeñaría Química

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio Politécnico
Despacho 203
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 033
jcparajo@uvigo.es

Breve CV

36 anos de experiencia docente impartindo materias de Química, Enxeñaría Química e disciplinas relacionadas. Dirección de múltiples traballos de grao e posgrao, incluíndo 22 Teses de Doutoramento. Investigación centrada no estudo experimental, modelización, simulación e avaliación de procesos químicos e biotecnolóxicos de baixo impacto ambiental que empregan a biomasa vexetal como materia prima para a produción sostible de compostos e materiais de elevado valor engadido. Pertencente ao equipo de investigación EQ-2 da Universidade de Vigo, recoñecido como grupo de referencia competitiva pola Xunta de Galicia desde 2007. Investigador responsable de proxectos europeos, nacionais e autonómicos; e de contratos vinculados a proxectos de orientación industrial. Autor de máis de 250 artigos publicados en revistas incluídas no Journal of Citation Reports (JCR), dos cales máis do 85% corresponden a revistas Q1 (incluídas no primeiro cuartil de polo menos un epígrafe do JCR). Avaliación positiva en seis sexenios de investigación.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

O01G041V01503 | Operacións básicas I (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química

Investigación

Grupo de investigación

Enxeñería Química