O Traballo Fin de Máster consiste nunha investigación, orixinal e inédita, vinculada á práctica profesional.

Ao longo do curso o alumnado debe acometer un traballo de laboratorio co grupo de investigación que elixa. Logo de realizar o Traballo Fin de Mestrado, procédese á “Redacción-Titoría” de forma coordinada cos titores (como máximo 2 titores dos cales 1 debe ser profesor do Mestrado).

Seguindo as recomendacións marcadas pola Comisión Académica do Mestrado débese elaborar:

 • Un documento en formato artigo de investigación (25-30 páxinas) co seguinte modelo:
  – Portada –que debe incluír o nome do Mestrado da Universidade, Título do TFM, o nome do alumno e o nome do director ou do titor–
  – Resumo
  – Introdución
  – Material e Métodos
  – Resultados-Discusión
  – Conclusións
  – Bibliografía
 • Unha presentación en PowerPoint (máximo de 10 diapositivas) que será presentado diante do tribunal avaliador.
 • A Folla de calificación do Titor.

 

Traballo Fin de Mestrado – Curso 2023/2024

Regulamento do TFM

Formularios do TFM

Tribunais

 • Tribunal avaliador do TFM

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Defensa Acta TFM
Do 5 ao 9 de febreiro de 2024 28/02/2024 Do 23 de febreiro ao 1 de marzo de 2024
Do 10 ao 14 de xuño de 2024 19/06/2024 Do 24 de xuño ao 5 de xullo de 2024
Do 15 ao 19 de xullo de 2024 23/07/2024 Do 15 ao 29 de xullo de 2024
Do 2 ao 6 de setembro de 2024 11/09/2024 Do 9 ao 13 de setembro de 2024

DESCARGAR CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM