Inicio

Coñece a Facultade de Ciencias

Vídeo de presentación

Unhas instalacións docentes e investigadoras modernas permítenos facer unha oferta educativa no campo agro-alimentario e ambiental en contacto coa realidade socioeconómica da nosa contorna

Ver o Vídeo

Matrícula 2024/2025

Matrícula 2024/2025

MÁIS INFORMACIÓN

Campus Remoto

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.

Accede ao Campus