Composición

Persoal Docente e Investigador

 • Aira Vieira, Manuel
 • Alonso González, José Luis
 • Alonso Vega, María Flora
 • Álvarez Fernández, María Inés
 • Araujo Nespereira, Pedro Antonio
 • Arenas Lago, Daniel
 • Arias Estévez, Manuel
 • Astray Dopazo, Gonzalo
 • Bendaña Jácome, Ricardo J.
 • Berriochoa Esnaola, Elias Manuel María
 • Blas Varela, Esther de
 • Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo
 • Cancho Grande, Beatriz
 • Carballo García, Fco. Javier
 • Carballo Rodríguez, Julia
 • Castro Rodríguez, María Teresa de
 • Centeno Domínguez, Juan Antonio
 • Cid Fernández, José Angel
 • Domínguez González, Herminia
 • Domínguez González, José Manuel
 • Escuredo Pérez, Olga
 • Falqué López, Elena
 • Fernández Calviño, David
 • Fernández González, María
 • Ferriz Mas, Antonio
 • Franco Matilla, María Inmaculada
 • Fuciños González, Clara
 • Garrote Velasco, Gil
 • Gimeno Presa, Luis
 • Gómez Gesteira, Ramón
 • Gómez Graña, Sergio
 • González Barreiro, Carmen
 • Gullón Estévez, Beatriz
 • López Periago, José Eugenio
 • Martínez Carballo, Elena
 • Martínez García, Sandra
 • Martínez Suárez, Sidonia
 • Mejuto Fernández, Juan Carlos
 • Míguez Bernárdez, Montserrat
 • Nieto Muñiz, Raquel Olalla
 • Nóvoa Muñoz, Juan Carlos
 • Parajó Liñares, Juan Carlos
 • Pérez Álvarez, María José
 • Pérez Guerra, Nelson
 • Pérez Lamela, Mª de la Concepción
 • Pérez Rodríguez, Paula
 • Reboredo Rodríguez, Patricia
 • Rial Otero, Raquel
 • Rodríguez Flores, María Shantal
 • Rodríguez López, Luis Alfonso
 • Rodríguez Rajo, Fco. Javier
 • Rúa Rodríguez, María Luisa
 • Seara Valero, José Ramón
 • Seijo Coello, Mª del Carmen
 • Simal Gándara, Jesús
 • Souto Salgado, José Antonio
 • Torrado Agrasar, Ana
 • Torres Pérez, María Dolores
 • Tovar Rodríguez, Clara Asunción
 • Vila Romeu, Nuria

 

Estudantado

 • Álvarez López, Sabela
 • Álvarez Viñas, Milena
 • Calvo Portela, Noemi
 • Campillo Cora, Claudia
 • Carrera Otero, Lucía
 • Estévez García, Mara
 • Fariña Martínez, Carlos Joel
 • García Pérez, Noelia
 • Garrido Fernández, Alejandro
 • Garzón Vidueira, Raúl
 • González Feijoó, Rocío
 • Lobato Rodríguez, Álvaro
 • Méndez López, Melissa
 • Núñez Mourelle, Miguel
 • Parente Sendín, Andrea
 • Pérez Pérez, Alba
 • Rodríguez González, Laura
 • Rodríguez López, Lucía
 • Rodríguez Martínez, Beatriz
 • Rodríguez Rebelo, Fernando
 • Rojo Martínez, Sergio
 • Santás Miguel, Vanessa
 • Souto Romero, Ángela
 • Vázquez Blanco, Raquel

 

persoal técnico, de xestión e de administración e servizos

 • Paula Cima, María del Pilar
 • Viñas Gil, María Teresa

 

Actas

2023: 17-III | 20-VI | 20-VII | 27-X | 4-XII

2022: 18-III | 22-IV | 2-V | 11-VII | 28-IX | 16-XII

2021: 2-II | 26-II | 8-VII | 17-XII

2020: 18-II | 26-VI | 29-VII | 18-XII

2019: 22-II | 27-III | 21-VI | 15-VII | 18-X

2018: 28-II | 10-VII | 12-XII19-XII

2017: 31-I | 2-III | 13-VII | 20-XII

2016: 24-II | 4-III | 10-VI | 14-XII | 22-XII

2015: 20-II | 19-VI | 24-VII | 14-X | 4-XI | 21-XII

2014: 5-II | 12-III | 18-VI | 18-VI | 24-VII | 9-X | 18-XII

2013: 7-II | 2-IV | 2-V | 30-V | 15-VII | 30-IX | 11-XII

2012: 22-II | 19-VII | 19-VII | 26-IX | 17-X | 7-XI | 20-XII

2011: 25-III | 12-IV | 19-VII | 29-IX | 28-X | 21-XII

2010: 10-III | 20-VII | 22-XII