O Plan de Autoprotección é o documento que establece o marco orgánico e funcional dispoñible no Edificio Politécnico (que engloba a Facultade de Ciencias e a Escola de Enxeñaría Informática), co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens así como para dar resposta axeitada ás situacións de emerxencia na mesma e garantir a integración co sistema público de Protección Civil.

O Plan de Autoprotección aborda a identificación e avaliación de riscos así como as medidas de protección e outras actuacións a adoptar en caso de emerxencia.

Plan de Autoprotección do Edificio Politécnico

 

Documentación

 

Formularios para a xestión das emerxencias