A nutrición e todos os aspectos relacionados que inclúen a patoloxía por alteracións metabólicas máis frecuentes, é unha das áreas da biomedicina que experimentou un maior avance nos derradeiros anos, o cal determina a necesidade de contar con profesionais cada vez mellor formados no seu ámbito para poder dar unha axeitada resposta aos problemas sociosanitarios que se presentan, pero tamén cunha sólida formación académica que lles permita adaptarse aos continuos avances científicos e tecnolóxicos.

Páxina web do Título

 

Información de interese

  • Prazas: 24 prazas
  • Tipo de ensino: semipresencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 60 créditos ECTS

 

Coordinación

Lucas C. González Matías
+34 986 130 138
lucascgm@uvigo.es

Matrícula

Área de estudos de máster
988 368 803 | 988 368 910 | 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es