O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, cobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde estes se manipulan e se almacenan.

Consulta a ficha do Título