Os grupos de investigación con implicación no centro son:

Código Nome do grupo de investigación
AA1 Investigacións Agrarias e Alimentarias
BV1 Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos
EQ4 Enxeñería Química 4
FA4 Laboratorio de Termofísica
FA9 EphysLab