Estudos de grao

Coordinación Responsable
Grao en CyTA Elena Martínez Carballo
Grao en CC Ambientais Gil Garrote Velasco
Grao en Enx. Agraria Mª Carmen Seijo Coello
Graos – 1º curso Alejandro J. Cabrera Crespo
Graos – 2º curso María Flora Alonso Vega
Graos – 3º curso Mª Inmaculada Franco Matilla
Graos – 4º curso Beatriz Cancho Grande

 

Estudos de máster

Coordinación Responsable
Máster en CyTAA María Fernández González
Máster en Nutrición Lucas C. González Matías

 

Estudos de doutoramento

Coordinación Responsable
Doutoramento en CyTAA Manuel Arias Estévez
Doutoramento en ETUSIA Adela Mª Sánchez Moreiras