Dentro do Campus de Ourense contamos con diversas infraestruturas que nos dan soporte e axudan no labor investigador do persoal PDI e dos grupos de investigación

Edificio do Campus Auga

O Edificio do Campus Auga acolle once laboratorios nos que diversos grupos de investigación desenvolven os seus proxectos científicos.

Laboratorios

 • Enxeñaría Química I
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química
 • Enxeñaría Química II
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Enxeñaría Química III
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Multidisciplinar (Química Física + Nutrición e Bromatoloxía)
  Grupo de Investigacións Agrarias e Alimentarias
 • Tecnoloxía de Alimentos
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química 4
 • Edafoloxía e Química Agrícola
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Física da Terra
  Grupo de Investigación Environmental Physics Laboratory
 • Arqueoloxía
  Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio
 • Linguaxe e Sistemas Informáticos
  Grupo de Investigación Laboratorio de Informática Aplicada
 • Hidráulica
  – Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
  – Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

Planta Piloto de Industrias Agroalimentarias

Espazo destinado a labores de investigación e docencia, relacionadas coas industrias alimentarias.

Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI)

Constitúe a nosa aposta pola investigación básica e aplicada de calidade no ámbito nacional e internacional desde 1991. Entre os seus obxectivos está a adquisición, xestión e utilización centralizada de grandes equipamentos coa vocación de proporcionar apoio científico e tecnolóxico tanto a membros da comunidade universitaria como a Organismos Públicos de Investigación (OPIs) no ámbito nacional e internacional e entidades persoais de nosa contorna.