Equipo decanal

 

Pedro Antonio Araujo Nespereira
Decano

Beatriz Gullón Estévez
Vicedecana de Calidade

María Fernández González
Vicedecana de Estudantado e Promoción Externa

 

Gonzalo Astray Dopazo
Vicedecano de Organización Académica

María José Pérez Álvarez
Secretaria da Facultade

 

Órganos colexiados

Comisións delegadas

 

Decanato

Edificio Politécnico
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 063
sdefco@uvigo.es