Composición

Decano

 • Araujo Nespereira, Pedro Antonio

Coordinadora de Calidade

 • Gullón Estévez, Beatriz

Coordinación das Titulacións

 • Martínez Carballo, Elena
  Grao en CeTA
 • Seijo Coello, Mª del Carmen
  Grao en Enx. Agraria
 • Garrote Velasco, Gil
  Grao en CC Ambientais
 • Fernández González, María
  Máster en CTAA
 • González Matías, Lucas C.
  Máster en Nutrición

Coordinadora de Prácticas

 • Rial Otero, Raquel

Representante PIUNE

 • Martínez Suárez, Sidonia

Enlace de Igualdade

 • Carballo Rodríguez, Julia

Representante do Profesorado

 • Franco Matilla, María Inmaculada

Representante do Alumnado

 • Garcón Vidueira, Raúl

Representante do PAS

 • González Novoa, Alicia

Representante dos Egresados/as

 • Penín Sánchez, Lucía

Representante da Sociedade

 • Muñoz González, Francisco

 

Actas